Read More
İran İslam Devrimi - tespitoloji

İran İslam Devrimi : Devlet ve Şiilik

 İran İslam Devrimi ve Tarihsel Gelişimi İran’da İslam Cumhuriyeti’ne giden yol, devletin oluşumu ve bununla eş zamanlı olarak da dinin kurumsallaşmasından geçer. Bu yazımızda, 1796 Kaçar egemenliğinin kurulmasından başlayarak, 1979 […]

Read More
İngiliz Kolonyalizmi - tespitoloji

İngiliz Kolonyalizmi ve Dünya

İngiliz Kolonyalizmi ve Hindistan Örneği İngiliz Kolonyalizmi ve Hindistan örneğine başlamadan önce Hindistan hakkında bazı bilgilere bakmamız gerekir. Hindistan Tarih boyunca insanlık için önemli bir cazibe merkezi niteliğini taşımıştır. Bunun […]

Read More
Türk tarih tezi - tespitoloji

Türk Tarih Tezi ve Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

Türk Tarih Tezi Atatürk’ün Türk Tarih Tezi, Avrupalı-oryantalist tarih yazımının Türkleri medeniyetsizleştirme ve tarihsizleştirme çabalarına karşın Türklerin medeni olduğunu ve hatta medeniyetin Türkler tarafından yayıldığını iddia eden bir tezdir. Atatürk, […]

Read More
Coğrafi keşifler - tespitoloji

Portekiz Sömürgeciliği -1 Coğrafi Keşifler

Eski zamanlardan beri örnekleri karşımıza çıkan kolonicilik faaliyetleri, Ortaçağ sonlarına gelindiğinde her zamankinden farklı bir yol izlemeye başlayacaktır. Öncesinde birbirinden yalıtılmış şekilde görünen dünya, bu çağın sonu itibaren birbirini tanıma […]

Read More
Mirsaid Sultan Galiyev

Büyük Türk Devrimcisi; Sultan Galiyev

Sultan Galiyev Üçüncü Dünya Devrimlerinin Babası olarak da bilinen Mirseyit Sultan Galiyev 13 Temmuz 1892 yılında bugünkü Başkurdistan topraklarında Kırmıskalı/Kırımsakalı kasabasının Elimbetova köyünde öğretmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. […]

Read More
tespitoloji

Türk Adı ve Boy Adlarının Kökeni -1

Kısa Türk Tarihi Türkler, dünyadaki en eski milletlerin başında gelir. MÖ varlığı bilinen Hunlardan İskitlere, MS güçlü bir şekilde sahneye çıkan Köktürklerden Kırgızlara, Uygurlardan Karahanlılara kadar ve daha sonra da […]

Read More
Tarih yazıcılığı

Tarih Yazıcılığı Nedir?

Tarih Nedir? Tarih, insanlığın geçmişi kadar geleceği için önemli bir yeri olan doğal bilimler içindeki bir bilim dalıdır. Günümüzde pek önemsenmeyen fakat toplumları var edebilme ve aynı şekilde yanlış kullanılırsa […]

Read More
Türkistan Coğrafyası

Tarihte Türkistan Coğrafyası ve Orta Asya Adı

Tarih, İnsan oğlunun geçmişten günümüze kadar geldiği bu süreçte beşerin belleği niteliğini taşımaktadır. Dünya tarihine baktığımızda, insanlar belli bir kümülatif yapılar içinde yaşamıştır ve o bulundukları kümülatif yapı içerisinde geçmişten […]