Nihilizm (Hiççilik) Nedir?

Nihilizm (Hiççilik) Nedir?
Paylaş

Nihilizm – Hiççilik hayatın nesnel anlamı, amacı veya içsel değeri olmadığı felsefi bir inançtır. Genellikle modern tarihin en önde gelen nihilist düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Friedrich Nietzsche ile ilişkilendirilir.
Nihilizm birçok farklı biçim alabilir, ancak özünde geleneksel değer ve inançların reddidir. Bu, dini inançları, ahlaki ilkeleri ve hatta hakikat kavramının kendisini içerebilir. Nihilistler, geleneksel değerlerin ve inançların yalnızca insan yapıları olduğunu ve içsel bir anlamı veya değeri olmadığını savunurlar.
Nihilizmin kökenleri, Avrupa’da laikliğin yükselişi ve dini inancın gerilemesi ile 19. yüzyıla kadar izlenebilir. Sanayi Devrimi ve buna eşlik eden toplumsal değişimler de nihilist düşüncenin gelişmesinde rol oynamıştır.


En ünlü nihilist filozoflardan biri, geleneksel ahlak ve değerleri reddetmesiyle tanınan Friedrich Nietzsche’dir. Geleneksel ahlakın insanları tam potansiyellerine ulaşmaktan alıkoyduğuna ve bu değerlerin reddedilmesinin insanlığın ilerlemesi için gerekli olduğuna inanıyordu.
Nietzsche’ye ek olarak, diğer önemli nihilist düşünürler arasında Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre ve Albert Camus yer alır. Bu filozofların hepsi geleneksel değerleri ve inançları reddettiler ve bunun yerine bireye ve kendi öznel deneyimlerine odaklandılar.

Nihilizm (Hiççilik) Nedir?


Nihilizmin mutlaka olumsuz veya kötümser bir felsefe olmadığını not etmek önemlidir. Pek çok nihilist, geleneksel değerlerin ve inançların reddedilmesinin daha özgün ve tatmin edici bir yaşama yol açabileceğini iddia eder. Ancak nihilizm, aşırıya götürülürse umutsuzluk ve umutsuzluk duygularına da yol açabilir.
Sonuç olarak nihilizm, hayatın nesnel anlamı, amacı veya içsel değeri olmadığı şeklindeki felsefi bir inançtır. Genellikle modern tarihin en önde gelen nihilist düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Friedrich Nietzsche ile ilişkilendirilir. Nihilizm birçok farklı biçim alabilir ve kökleri 19. yüzyılda Avrupa’da laikliğin yükselişi ve dini inancın gerilemesi ile başlar.

Nihilist Nedir?

Bir nihilist, genellikle hayatın anlamsız olduğu inancıyla tüm dini ve ahlaki ilkeleri reddeden kişidir. “Nihilizm” terimi, “hiçbir şey” anlamına gelen Latince “nihil” kelimesinden gelir.
Felsefede nihilizm – Hiççilik, geleneksel değerlerin ve inançların temelsiz olduğu ve varoluşun nesnel anlamı, amacı veya içsel değeri olmadığı inancıdır. Nihilizm genellikle, geleneksel ahlakın reddedilmesinin umutsuzluğa değil, “tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesine” yol açtığını savunan Friedrich Nietzsche ile ilişkilendirilir.
Siyasette nihilizm, geleneksel inançların yanı sıra tüm siyasi ve sosyal kurumların nesnel anlam veya değerden yoksun olduğu inancıdır. Anarşistler merkezi bir hükümet fikrini reddettikleri ve her türlü otoritenin ortadan kaldırılmasını savundukları için, anarşizm genellikle siyasi nihilizmle ilişkilendirilir.
Nihilizm, genellikle umutsuzluk ve anlamsızlık duygusu olarak tasvir edildiği edebiyat ve sanatta da bulunabilir.
Nihilizm- Hiççilik olumsuz veya karamsar görünse de, kişinin hayatta kendi anlamını ve amacını yaratması için bir eylem çağrısı olarak da görülebileceğini not etmek önemlidir. Sağlıklı şüphecilik ile nihilizm arasında ayrım yapmak da önemlidir. Nihilizm sadece şüphe veya inançsızlık değil, tüm değerlerin reddidir.

by Samet Tuncay

Araştırmacı, yazar, bil bilimci.

0 Replies to “Nihilizm (Hiççilik) Nedir?”