Read More
City Lights (Şehir Işıkları)

City Lights (Şehir Işıkları) Teknik İncelemesi

 Sesiz Film Özellikleri  Nelerdir ?               City Lights (Şehir Işıkları) sessiz filmin özelliklerini analiz etmeye başlamadan önce, sessiz filmlerin özelliklerine ve sessiz filmin ne olduğuna bakmamız gerekir. Sessiz filmlerde eş zamanlı müzik, […]

Read More

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Yapısı ve Çalışmaları.. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı çok sancılı bir süreçle sağlanmıştır. Meclis açılmadan önce, işgalci güçler tarafından İstanbul’da son Meclis-i Mebusan toplantısı basılarak […]